Giá vàng Thịnh Vượng Nam Định hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra

SJC

Vàng SJC 5 chỉ 6.610.000 6.712.000
Vàng miếng SJC 0,5 chỉ 6.610.000 6.713.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 5.195.000 5.295.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 5.175.000 5.305.000
Nữ trang 99,99% 5.073.000 5.255.000
Nữ trang 99% 5.073.000 5.203.000
Nữ trang 75% 3.756.600 3.956.600
Nữ trang 58,3% 2.879.000 3.079.000
Nữ trang 41,7% 2.006.600 2.206.600

PNJ

Nhẫn PNJ (99,99%) 5.200.000 5.300.000
Nữ trang 99,99% 5.150.000 5.230.000
Nữ trang 75% 3.798.000 3.938.000
Nữ trang 58,3% 2.935.000 3.075.000
Nữ trang 41,7% 2.051.000 2.191.000
DOJI Vàng 99,99% 5.145.000 5.175.000
Bảo Tín Minh Châu Vàng 99,99% 5.150.000 5.260.000