Skip to Content

Cathrine Alexander

Website: https://www.oslohudlegesenter.no/

Onychorrhexis – Oslo Hudlegesenter

Onychorrhexis – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 5 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Onychorrhexis er det medisinske navnet for langsgående linjer og søkk i neglen. Vanligste årsak er en skade mot neglen… https://goo.gl/sjg6vB

Onychomadesis – Oslo Hudlegesenter

Onychomadesis – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 5 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Onychomadesis hentyder til avløsning av neglen hvor den detter av. Vanligste årsak er ytre skade… https://goo.gl/vmHlsP

Beau’s Linjer – Oslo Hudlegesenter

Beau’s Linjer – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 5 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Beau’s linjer hentyder til horisontale linjer på neglene. De skyldes en skade på neglen, og vokser gradvis ut sammen med neglen… https://goo.gl/s4p3h3

Keratoderma Climacterium – Oslo Hudlegesenter

Keratoderma Climacterium – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 6 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Keratoderma climacterium betegner en tilstand hvor man får fortykket hud over trykkpunkter i huden. På mange måter, likner tilstanden på liktorn… https://goo.gl/k70HiR

Acrokeratoelastoidosis – Oslo Hudlegesenter

Acrokeratoelastoidosis – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 6 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Acrokeratoelastoidosis er sjelden tilstand hvor man utvikler fortykket hud på yttersiden av fingrene. Hudforandringene ble første gang… https://goo.gl/PhMsTk

Punktat Palmoplantar Keratodermi – Oslo Hudlegesenter

Punktat Palmoplantar Keratodermi – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 6 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Punktat palmoplantar keratodermi er arvelig tilstand som rammer estimert 1:100.000 mennesker… https://goo.gl/XOmIYx

Nail-Patella Syndrom – Oslo Hudlegesenter

Nail-Patella Syndrom – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 6 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Nail-Patella syndrom er også omtalt som «hereditary oste-onychodysplasia». Det er en sjelden arvelig tilstand som skyldes en mutasjon i LMX1B genet… https://goo.gl/fE5lDo

Half And Half Nails – Oslo Hudlegesenter

Half And Half Nails – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 6 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Half and half nails er det medisinske begrepet for neglforandringer som kan forekomme hos pasienter med nyresvikt… https://goo.gl/dWjqLb

Muehrcke’s Negl – Oslo Hudlegesenter

Muehrcke’s Negl – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 6 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Muehrcke’s negl er det medisinske navnet for neglforanrdinger som kan forekomme ved lavt albumin i blodet. Det kan også forekomme hos pasienter som får cellegift… https://goo.gl/3qrCro

Longitudinal Melanonychia – Oslo Hudlegesenter

Longitudinal Melanonychia – Oslo Hudlegesenter

Submitted by • about 7 days ago

www.oslohudlegesenter.no - Longitudinal melanonychia er det medisinske navnet for langsgående mørke linjer på neglene. Det er veldig vanlig, spesielt hos personer med mørk hudtype… https://goo.gl/OBJBrn